Elektroinstalacijske kutije za ugradnju u beton s krilima za postavljanje na armaturu

Pričvrstimo tehnološki poklopac na oplatu

Probijemo otvore za ulaz cijevi na kutiji

Pričvrstimo stražnji poklopac na kutiju i zaljevamo betonom