Ugradnja u beton PBN700

NAČIN UGRADNJE KUTIJE ZA UGRADNJU U BETON SERIJE PBN700
Posebnost ove elektroinstalacijske kutije je u brzoj ugradnji u beton bez upotrebe kliješta za bušenje prodora za ulaz cijevi. U kutiju se mogu ugraditi 5 cijevi M25 ili 5 cijevi M20 .
Jednostavno pribijemo plavu kutiju na oplatu , otrgnemo željene otvore, umetnemo cijevi te kutiju zatvorimo sa pripadajućim zelenim poklopcem.
Svaka kutija je predviđena za nizanje (razmak po simetrali 71mm).

Uputa za ugradnju elektroinstalacijskih

kutija u beton serije PBN700