Ručni kontaktni javljač u protueksplozivnoj izvedbi

Ručni javljač tip RD81-exi, RD82-exi i RDT-exi namijenjeni su za ručnu dojavu požara u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (ZONA 1 i 2).
Ovaj javljač je moguće koristiti uz pridruženi uređaj SSU24-ExEi ili uz korištenje Zenerove barijere. Razlika između javljača RD81-exi i RD82-exi je u broju uvodnica.
Prvi javljač ima jednu uvodnicu, dok drugi ima dvije uvodnice i može se koristiti kao prolazni javljač.
Ručni javljač RDT-exi izveden je korištenjem samo mikrosklopke bez ostalih elektroničkih komponenata.
Ručni javljač RD-exi jednostavan je uređaj, budući da ne sadrži reaktivne komponente.
Ručni kontaktni javljač aktivira se pritiskom na tipku SI, čime se na liniju javljača spaja otporna mreža prema shemi javljača.
Aktiviranje javljača u svrhu ispitivanja sustava dojave požara moguće je i reed kontaktom (JI i J2), uz pomoć magneta koji se približi kućištu ručnog javljača.
Time se pojednostavljuje ispitivanje sustava, budući da nije potrebno skidanje poklopca javljača radi njegovog aktiviranja i resetiranja.
Kod aktiviranja javljača pritiskom na crvenu tipku mehanički se blokira ista u položaju zatvorenog kontakta (osim kod RDT-exi kao tipkalo).
Deblokiranje tipke izvodi se ručno, pritiskom na crvenu polugu s donje strane mehanizma.
Crvena tipka za aktiviranje javljača zaštićena je staklom i poklopcem od nenamjerne aktivacije.

Mjere zaštite
Prikladnim rasporedom elemenata i nepokvarljivim otpornicima R1, R2, R3, R4, R5 i R6 osigurano je da je maksimalna snaga na bilo kojem od otpornika takova da stvorena nadtemperatura na otpornicima i na diodama V1, V4, V5 i V6 ne prelazi 12°C.
U javljaču nema reaktivnih elemenata. Sklop je izveden u potpunosti uporabom pasivnih elemenata.