Sustav potpornih elemenata i pomoćnog člana

Betonski zidovi mogu biti izrađeni u vertikalnoj i horizontalnoj izvedbi.
Horizontalna ili stropna izvedba ima samo jednu radnu stranu dok vertikalna izvedba ili zid ima dvije radne strane (radna strana i suprotna strana).
Sve instalacije i pomoćni članovi uvijek su montirani na istoj strani oplate dok je na vertikalnoj izvedbi uvijek na radnoj strani.
Ugradnja kutija i kućišta na jednoj strani zida pričvršćene su direktno na oplatu, dok su kutije predviđene za stražnju stranu ugrađene koristeći pomoćne članove i odstojne cijevi.
Nakon završetka ugradnje instalacija oplata se zatvara i s druge strane.
Efekt opruge omogućuje nam da kutija prianja uz oplatu dok se zid zalijeva betonom (radni put opruge max. 4 mm).
Pri većim debljinama zidova, da bi se osigurali od povećane sile, instalacija mora biti dodatno utvrđena žicom.

UGRADNJA POMOĆU ODSTOJNE CIJEVI I POMOĆNOG ČLANA

Kutija je ugrađena pomoću odstojne cijevi i pomoćnog člana.
Pomoćni član osiguravaju da se kutija nalazi na suprotnoj strani oplate.

Pri suprotnim kutijama jedna je kutija ugrađena na oplati dok je druga namještena na potrebnu udaljenost pomoću odstojne cijevi.

Ugradnja kutije PBN120 pomoću pomoćnog člana i odstojne cijevi.