Tijela PBN elektroinstalacijskih i razvodnih kompleta

Svaki komplet kutija moguće je raščlaniti na sastavne dijelove pri narudžbi tako da se uz tijela kutija može kombinirati više vrsta poklopaca po potrebi.