Elektroinstalacijske kutije za ugradnju u beton s krilima za postavljanje na armaturu